Alternatyvi diskusijų erdvė

Rugsėjo 23 d., 10:00-18:00

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžioji salė

Dėmesio - Diskusijas gyvai bus galima stebėti Heritas Youtube paskyroje.

Diskusija
10:10-11:35
Moderatorius Matas Šiupšinskas

Diskusijos dalyviai ir pranešėjai:
Vytautas Biekša, architektas, architektūros studijos „Processoffice“ vadovas – „Kultūros paveldas – pažinimo technologija“

Robertas Zilinskas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas, praktikuojantis architektas, tyrėjas, ekspertas – „Praeities įveiklinimas: dabartyje ir praeityje

Giedrius Juozapavičius, konsultantas, laidos „Rinkodaros guru“ autorius ir vedėjas, Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narys – „Gyvenimas tarp atkurtos istorijos sienų

Paveldo įdarbinimas – skamba taip pragmatiškai. Tarsi tvarka būtų tik tuomet, kai visi ir viskas aplink dirba ir taip prisideda prie bendrojo gėrio. Tačiau iš tiesų klausimas yra ne ar mes gebame utilitariai įkinkyti paveldą kaip darbinį arklį, bet ar su juo apskritai ką nors prasmingo veikiame. Ar praeities ženklai mūsų dienomis yra aktyvūs veikėjai, o ne tik pasyvūs statistai? Juk per veikimą, per veiklų pasikartojimą kuriasi ritualai, tradicijos, atmintis, vadinasi, ir kultūra. Su paveldu neišvengiamai reikia veikti, kad jis būtų aktualus ir būtų greta. Bet įveiklinimas neįvyksta savaime. Kad pradėtume naudoti paveldą, kas nors turi būti suinteresuotas jį įdarbinti, įveiklinti. Gal tai savininko siekis uždirbti? O gal visuomenės interesas pažinti praeitį? O gal miesto ar institucijų noras išplėsti savo veiklų ratą?

Susiduriame su problemomis: pirmiausia, dalyvių interesai ne visuomet sutampa, o net jei ir sutampa, jie nebūtinai vienodai supranta priemones, kaip pasiekti tikslą; antra, veiklos gali tiek prisidėti prie praeities puoselėjimo, tiek sunaikinti jos liudininkus. Diskusijoje kalbėsimės, kaip bėgant laikui keitėsi požiūris į praeities įveiklinimą ir poreikį tai daryti; su kokiais iššūkiais susiduria valdytojas, norintis suderinti verslą su „praeities dvasios“ išsaugojimu; kaip intensyvesnis arba kūrybingesnis paveldo naudojimas gali padėti išvengti perteklinių intervencijų.

Matas Šiupšinskas – architektas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas. Dirbo architekto Rolando Paleko studijoje, stažavosi Liuksemburge, Danijoje ir Olandijoje. Domėjimosi laukas aprėpia (bet tuo neapsiriboja) miestų planavimo istoriją, masinės statybos raidą, būsto tipologijas, miesto morfologiją ir sovietinį architektūros paveldą.

Latvijos nacionalinis meno muziejus. Aut. Norbert Tukaj, 2016 m.

Diskusija
11:50-13:15
Moderatorė  prof. dr. Marija Drėmaitė

Diskusijos dalyviai ir pranešėjai:
Rūta Leitanaitė, architektė, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė  „Kompleksinė daugiabučių kvartalų renovacija – ar galime geriau?

Dr. Viltė Janušauskaitė, architektė, paveldosaugininkė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė  „Lazdynai – į UNESCO?

Dr. Rasa Antanavičiūtė, menotyrininkė, Vilniaus muziejaus direktorė Pro močiutės langą: Viršulų vertės ir ydos

Interpretacija yra paveldo gyvybingumo šaltinis. Kol interpretacija neprakalbiname paveldo, jis yra tik nebyli ir nepažinta materija. Interpretuodami mes paveldą „įkrauname“ prasmėmis. O pačias prasmes pradedame kurti ir perkurti tam, kad geriau suprastume, kas esame mes patys, kas mums yra praeitis. Būtent šis nuolatinis noras suprasti, prasmių kūrimas ir perkūrimas paveldą daro ne tik gyvybingu, bet ir atsinaujinančiu ištekliumi. „Paveldas – atsinaujinantis išteklius“ – skamba optimistiškai ir oponuoja minčiai, kad materialus paveldas nuolat nyksta graužiamas laiko.

Diskusijos tema – naujasis paveldas – daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksai ir rajonai. Atėjus laikui juos renovuoti keliamas klausimas – ar jie pasižymi kokiomis nors vertėmis, o jei taip, tai kokiomis. Ar gali vertę įgauti tai, kas atsirado kaip masinė gyvenamoji statyba? Ar šiai architektūrai privalu taikyti unikalaus kūrinio kriterijus, ar tai daugiau socialinę ir istorinę vertę turintys objektai šiuolaikinėje, į tvarumą orientuotoje visuomenėje? Ar kartotinė architektūra apskritai turi paveldo vertę ir ar verta išsaugoti bent vieną kompleksinį masinės gyvenamosios statybos rajoną kaip laikmečio ženklą ir labiausiai paplitusią XX a. antros pusės Lietuvos gyventojų būsto formą? Ką patys gyventojai mano apie ketinimus saugoti tokius rajonus? Ką ir kaip galėtų papasakoti išsaugotas daugiabučių rajonas?

Dr. Marija Drėmaitė – architektūros istorikė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorė, Europos Tarybos Jungtinio programavimo iniciatyvos Kultūros paveldas mokslinės tarybos narė, tyrinėja XX a. architektūros ir industrializacijos paveldą.

Aut. Edgaras Kurauskas, 2019 m

Diskusija
14:20-15:45
Moderatorė  doc. dr. Justina Poškienė

Diskusijos dalyviai ir pranešėjai:
Dr. Irena Vaišvilaitė, kultūros istorikė, ambasadorė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorė „Kultūros keliai kaip paveldo komunikacijos forma“

Dr. Indrė Užuotaitė, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos lektorė, Medinės miesto architektūros muziejaus rinkinių tyrėja „Vizijos ir rizikos komunikuojant apie medinę miesto architektūrą“

Dr. Laura Prascevičiūtė, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorė „Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis: paveldo komunikacijos atvejis“

 

Dalijimasis informacija, įspūdžiais ir jausmais – tai paveldo komunikacijos sandai. Paveldo tyrėjų, puoselėtojų, perteikėjų ir lankytojų komunikacinė sąveika praeities reliktus padeda paversti šiuolaikinės kultūros dalimi. Komunikacija yra ne tik būtinybė aktualizuojant paveldą, bet ir svarbi priemonė siekiant jį išsaugoti. Taigi nuolatinė paveikiausių komunikacijos formų, turinio, sąveikos būdų tarp įvairių visuomenės grupių paieška – itin svarbus šiuolaikinės paveldosaugos praktikos dėmuo.

Šį kartą paveldo tyrinėtojus ir praktikus kviečiame pasidalyti patirtimi ir įžvalgomis, kaip perteikti įvairius erdviniu požiūriu nutolusius kultūros paveldo objektus. Diskutuosime apie kultūros kelių kaip paveldo komunikacijos fenomeną, paveldo muziejų ir muziejų-draustinių komunikacijos iššūkius ir galimybes.

Dr. Justina Poškienė – archeologė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentė. Praktinės patirties paveldosaugos srityje įgijo dirbdama Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje, įvairiose darbo grupėse bei paveldo tyrimų ir sklaidos projektuose. Domėjimosi sritys: istorinių laikų archeologija, archeologijos paveldo apsaugos istorija ir praktika, nekilnojamojo kultūros paveldo valdymo klausimai.

Teatralizuotas Kernavės įkūrimo 900 metų minėjimas ant Mindaugo sosto piliakalnio. Aut. nežinomas. 1940 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos rinkiniai.

Diskusija
16:00-17:25
Moderatorius  Renaldas Augustinavičius

Diskusijos dalyviai ir pranešėjai:
prof. Julius Ptašekas, Paliesiaus dvaro šeimininkas - „Privataus kultūros paveldo objekto funkcionalusis autentiškumas ir kultūros sklaidos funkcija“


Mindaugas Vanagas, UAB „Citus Group“ generalinis direktorius Ar apsimoka daryti autentiškai? Kauno karinio telegrafo atvejis

Dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė, architektė, VšĮ „Idėjos miestui“ vadovė  „Kultūros paveldo aktualus įveiklinimas išlaikant autentiškumą. Misija įmanoma?

17.25-18.00 - Apibendrinimas ir pabaiga

Perfrazuojant Gregorį Ešvortą (Gregory John Ashworth), prasmės, kurios slypi daiktuose, yra svarbiausia, tačiau daiktai yra tai, ką mes galime išsaugoti. Tai kertinis materialaus kultūros paveldo dėsnis. Kai susiduriame su prasmių daiktiškumu, mus natūraliai pradeda riboti ne tik fizinis pavidalas, bet ir ištekliai, būtini tokiam pavidalui išsaugoti. Gal dėl to viena iš dažniausių paveldo konfliktų priežasčių yra žmonių pasiryžimo prisidėti prie išsaugojimo laiku, turtu ir pinigais stoka. Taip kyla dilema – ar būti autentiškam apsimoka. Žinia, tai daugiau retorinis klausimas, nes kiekvienas vertiname skirtingus dalykus, todėl skirtingai paskirstome ir išteklius, tačiau jis tampa aktualus, kai autentiškumui išsaugoti pasitelkiami bendri finansai ar kai atsiranda visuotinė autentiškumo paklausa. Esama kritinių ar karščiausių atvejų, kurie įkaista iki baltumo. Paliesiaus dvaro, Kauno tvirtovės telegrafo, Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų projektai – keli iš jų. Būtent į juos atsiremdami ir kviečiame diskutuoti, ko mus moko konfliktai dėl paveldo.

Renaldas Augustinavičius – paveldosaugos specialistas nuo 2002 m. Dirbta Kultūros paveldo centre, Kultūros paveldo departamente ir Kultūros ministerijoje, šiandien – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktorius. Sukaupta patirtis kultūros vertybių apskaitos, tvarkybos, kontrolės ir administravimo srityse. Nuo 2007 m. Vilniaus universitete dėsto paveldosaugos, geoinformacinių technologijų ir statistinių metodų taikymo archeologijoje dalykus.

Kauno centrinio pašto rūmai. Operacijų salė. Mildos Bugailiškytės nuotr.