Apie mus

Kas yra „Heritas“?

„Heritas“ – tai naujas žvilgsnis į kultūros paveldą. Tai platforma, burianti visus, besidominčius kultūros paveldu, jo tvarkyba ir pažinimu, norinčius giliau pažinti tai, ką paveldėjome, drįstančius diskutuoti ir siekiančius seną prikelti naujam gyvenimui.

Apie festivalį

Kultūros paveldo pažinimo festivalis „Heritas“ – tai kartą per metus vykstantis festivalis, apimantis kultūros paveldo pažinimą, tvarkybą, technologijas. Festivalio tikslas – suburti kultūros paveldo srityje dirbančius profesionalus, valstybines ir privačias organizacijas, viešąsias įstaigas, įmones bei visuomenės atstovus, besidominčius kultūros paveldo išsaugojimu, paskatinti jų bendradarbiavimą ir efektyvesnę tarpusavio komunikaciją. Festivalio programą sudaro aktyvios alternatyvios diskusijos, gausi praktinių kūrybinių dirbtuvių erdvė, konsultacijos su paveldo specialistais, pranešimai įvairiausiomis temomis, vaikų ir jaunimo veiklų erdvė, ekskursijos dar neatrastuose arba visuomenei dar ne atviruose kultūros paveldo objektuose ir parodos dalyvių prisistatymai. Festivalis „Heritas“ – tai ir kontaktų užmezgimo erdvė, vieta sužinoti ir išbandyti šį tą naujo bei rasti atsakymus į įvairiausius rūpimus klausimus. Tai pirmasis tokio formato renginys Baltijos šalyse. Jis skirtas ne tik siauram kultūros paveldo specialistų ratui - labai svarbu, kad jis yra atviras ir plačiajai visuomenei bei paveldo entuziastams.

„Heritas“ komanda

„Heritas“ yra nekomercinė pilietinė iniciatyva, įgyvendinama savanorių, kuriems rūpi kultūros paveldas. VšĮ „Heritas LT“ įkurta 2020 m. sausio 27 d., jos steigėjais tapo 2018 m. susibūrusi organizacinė festivalio „Heritas“ komanda, kurią sudaro 7 savanoriai, su „Heritas“ dirbantys nuo pat idėjos gimimo iki festivalių idėjos įgyvendinimo. Kiekvienais metais prie „Heritas“ prisijungia 15–30 savanorių, kurie padeda įgyvendinti kultūros paveldo pažinimo festivalio „Heritas“ idėjas ir prisideda prie kitos „Heritas“ nuolatinės veiklos.

„Heritas“ 2019 m. komanda (nuotrauka). Iš kairės, antroje eilėje: Mantas, Marius, Miglė, Romas, Donata, Milda, pirmoje eilėje: Vilija, Indrė, Erika, Eglė, Ieva.

„Heritas“ 2020 komanda (nuotrauka). Iš kairės, antroje eilėje: Agnė, Deimantė, Vilija, Milda, Lina, Greta, Miglė, pirmoje eilėje: Milda, Ieva, Indrė, Inga, Erika, Juta.

„Heritas“ istorija

„Heritas“ gimė 2018 m. iš didelio noro paskatinti teigiamus pokyčius nusistovėjusioje sistemoje ir paveldą bei jo problematiką pristatyti per pažinimą bei gyvą prisilietimą. Norėta sukurti tokią platformą, kurioje visi, dirbantys paveldo srityje, bendradarbiautų, galėtų vieni iš kitų mokytis, o kultūros paveldo statinių, istorinių pastatų valdytojai vienoje erdvėje lengvai galėtų rasti paprastai, suprantamai pateikiamą informaciją ir gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus apie kultūros paveldo objektų priežiūrą, tvarkybą, seno pritaikymą naujam.

Pirmasis „Heritas“ festivalis vyko 2018 m. gegužės 18–19 d. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. 2019 m. gegužės 3–4 d. vyko antrasis „Heritas“ festivalis, išsiplėtęs į šalia esančias Europos humanitarinio universiteto erdves ir pasiūlęs dar daugiau, dar įvairesnių veiklų kultūros paveldo profesionalams, parodos lankytojams, vaikams ir jaunimui. Įvertinus didelį visuomenės susidomėjimą ir iniciatyvos tęstinumo poreikį, 2020 m. pradžioje „Heritas“ įgavo institucinį statusą – įsteigta viešoji įstaiga „Heritas LT“.

2018 metų fotogalerija

2019 metų fotogalerija

2020 m. spalio 2–4 d. vyko jau trečiasis renginys, kuris išaugo į įvairias pažintines ir edukacines veiklas visuomenei siūlantį kultūros paveldo festivalį „Heritas’ 20: Įkrauk paveldą!” (angl. Heritas’20: (Re)charge the Heritage!). „Heritas“ iniciatyvą remia ir iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė, patronažą suteikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, organizaciniai partneriai – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Kultūros paveldo centras, partneriai – Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Lietuvos archeologijos draugija ir kt.

VšĮ „Heritas LT“ veikla neapsiriboja vien tik kultūros paveldo festivalio organizavimu. Įstaiga ir jos steigėjai aktyviai dalyvauja ir kitose geresnį kultūros paveldo pažinimą visuomenėje skatinančiose veiklose – yra surengę „Dieną su Heritas“ VšĮ „Gatvės gyvos“ organizuojamose vaikų stovyklose. kurios metu ekskursijoje po Vilniaus senamiestį kvietė vaikus geriau pažinti vitražo meną ir surengė vitražo dirbtuves. Taip pat įgyvendino dviejų dienų studijų programą Lietuvos kultūros instituto su partneriais vykdomame projekte „EUNIC Baltic Road Trip“ 18–26 m. amžiaus jaunimui tema „Kultūros paveldo įtaka visuomenės gyvenime ir vaidmuo konstruojant tapatybę“.

2020 m. liepos mėnesį Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą VšĮ „Heritas LT“ projektui „Tarptautinio kultūros paveldo festivalio Heritas turinio skaitmenizavimas ir naujų skaitmeninių produktų, skirtų geresniam kultūros paveldo pažinimui, kūrimas“. Projekto tikslas – didinti kultūrinio–edukacinio turinio, susijusio su kultūros paveldo pažinimu, sklaidą, pasitelkiant skaitmeninę erdvę bei įtraukiant skirtingus kultūros produktų kūrėjus ir menininkus. Rezultatas – sukurta skaitmeninė erdvė, kurioje pristatomas iki šiol vykusių tarptautinių kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų parodų „Heritas“ metu sukurtas kultūros paveldo pažinimui ir sklaidai skirtas edukacinis ir informacinis turinys.

VšĮ „Heritas LT“ kasmet plečia savo veiklos spektrą ir apimtis, siekia paskatinti didesnį visuomenės susidomėjimą kultūros paveldu, jo išsaugojimu, didinti visuomenės informuotumą ir sąmoningumą, skatinti diskusijas tarp paveldo srityje dirbančių profesionalų, taip pat ir diskusijas su visuomene. Išskirtinis dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo edukacijai, kuria skatinama vaikus bei moksleivius geriau pažinti kultūros paveldą, jį suprasti ir tyrinėti.

2020 metų fotogalerija