APIE HERITAS

Kas yra Heritas?

Heritas – tai naujas žvilgsnis į kultūros paveldą. Tai platforma, burianti visus, besidominčius kultūros paveldu, jo tvarkyba ir pažinimu, norinčius giliau pažinti tai, ką paveldėjome, drįstančius diskutuoti ir siekiančius seną prikelti naujam gyvenimui.

Heritas – tai kartą per metus vykstantis kultūros paveldo festivalis, apimantis kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos, technologijų temas. Festivalio tikslas – suburti kultūros paveldo srityje dirbančius profesionalus, valstybės bei privačias organizacijas, viešąsias įstaigas, privačias įmones bei visuomenės atstovus, besidominčius kultūros paveldo išsaugojimu, paskatinti jų bendradarbiavimą ir efektyvesnę tarpusavio komunikaciją.

Festivalio programą sudaro aktyvios alternatyvios diskusijos, gausi praktinių kūrybinių dirbtuvių erdvė, konsultacijos su paveldo specialistais, pranešimai įvairiausiomis temomis, seminarai paveldo profesionalams, vaikų ir jaunimo veiklų erdvė, ekskursijos dar neatrastuose kultūros paveldo objektuose bei parodos dalyvių prisistatymai. Heritas – kontaktų užmezgimo erdvė, vieta sužinoti ir išbandyti šį tą naujo bei rasti atsakymus į įvairiausius rūpimus klausimus.

Heritas – pirmasis tokio formato renginys Baltijos šalyse, skirtas ne tik siauram kultūros paveldo specialistų ratui, yra atviras ir plačiajai visuomenei bei paveldo entuziastams.

Heritas komanda

Parodą organizuoja savanorių komanda, kuri yra suinteresuota paveldo išsaugojimu ir skatina teigiamus pokyčius nusistovėjusioje tvarkoje.

Heritas komanda. 2019 m. gegužė

Oficialus festivalio organizatorius – VšĮ Heritas LT 

Organizacinis partneris – Kultūros paveldo centras